בלוג

ביטוח סיעודי: עד כמה הוא חשוב ומה צריך לבדוק?

ביטוח סיעודי: עד כמה הוא חשוב ומה צריך לבדוק?   ביטוח סיעודי כשמו כן הוא, נועד להבטיח למבוטח קבלת תשלומים חודשיים (פרמיה) במקום בו אירעה פגיעה קשה במצבו הבריאותי אשר פגעה ביכולתו התפקודית או הנפשית והוא נזקק לצורך תפקודו לתמיכת הסביבה בפעולות היומיות הבסיסיות. בנסיבות אילו ביטוח סיעודי יכול להוות השקעה בטוחה לעת צרה, ע"י …

חקיקה בנזיקין

לנוחיותכם, אנחנו מצרפים קישורים לחוקים רלוונטים חקיקה בנזיקין   פקודת הנזיקין [נוסח חדש]. חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), התשכ"ד-1964. מאגר חקיקה חקיקה בסיסית בתחום הרפואה והטיפול חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ), התשנ"ה-1995. חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996. פקודת בריאות העם. פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח …