בלוג

כל אחד מאתנו יכול להפוך, בכל גיל ומסיבות שונות, לחולה סיעודי ולצורך הטיפול בו יידרש הוא להשקיע מאמצים כספיים רבים, זאת בנוסף לעובדה שיכולתו להשתכר עקב מצבו הסיעודי יפגע קשות ובמקרים לא מעטים הוא יכול לאבד לחלוטין את יכולתו להשתכר בתקופה זו.

ביטוח סיעודי – עשוי להוות השקעה בטוחה לעת צרה

 

במסגרת הביטוח הסיעודי יידרש המבוטח לשלם לחברת הביטוח דמי ביטוח חודשיים קבועים, ובמקרה שהוא יהפוך לסיעודי, ויכולתו לבצע פעולות יומיומיות בסיסיות כגון להתלבש, להתפשט, לאכול, להתקלח בכוחות עצמו ולשלוט בסוגריו (ADL) תוגבל, חברת הביטוח תשלם לו מידי חודש סכום מוסכם בהתאם לחוזה הביטוח.

לעניין זה נציין כי להגדרה של מבוטח סיעודי קיימים קריטריונים והם נחלקים לשניים: האחד אדם המוגבל פיזית (אינו מסוגל לבצע מספר פעולות מהותיות לקיומו היום יומי או אדם המוגבל נפשית (תשוש נפש) שמפאת מצבו הנפשי הנו תלוי באופן מוחלט בסביבתו.

 

ביטוח סיעודי

 

חשוב מאד לבקש את חברת הביטוח להפנות אותך להגדרות הקבועות בפוליסה, שכן, קיימות פוליסות המחמירות בדרישות ודורשות מספר רב יותר של קריטריונים, לעומת חברות ביטוח אחרות המסתפקות בשתי פעולות בלבד שאחת מהן היא שליטה על סוגרים. הפוליסות הטובות יותר, הן כאלו המסתפקות בשתי פעולות בלבד. על מנת למנוע מצבים בהם חברות הביטוח מתנערות מאחריותם זו הגדיר המפקח על הביטוח באופן מדויק מה זה כל פעולה, וקבע בנוסף שמספיק שאתה לא מצליח לבצע 50% מהפעולה על מנת שתחשב כמי שאינו מצליח לבצע את כולה.

במקרה בו החלטת לבטח עצמך בביטוח סיעודי חשוב לוודא כי הביטוח הסיעודי מכסה מצב סיעודי שנגרם עקב תאונת דרכים ותאונת עבודה וכי לא קיימת בפוליסה החרגה למצבים אלו. אומנם חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) נותן כיסוי למצב סיעודי כתוצאה מתאונת דרכים, והביטוח הלאומי נותן אף הוא כיסוי למצב סיעודי כתוצאה מתאונת עבודה, אך היכולת לקבל הכספים משתהה לעיתים בשל מאבקים בין שני הגופים, בעוד שבאמצעות חברת הביטוח נידרש הטיפול להיות מהיר יותר עם קרות מקרה הביטוח.

מה חשוב לוודא כשעושים ביטוח סיעודי 

 

חשוב לוודא בנוסף כי כשעושים ביטוח סיעודי, אם יקרה מקרה סיעודי וחברת הביטוח תשלם למבוטח פיצוי חודשי, בתקופה זו הוא ישוחרר מתשלום פרמיות לחברה, אחרת חברת הביטוח תגרע בכל חודש את דמי הפרמיה מהתשלום המגיע לו.                        

לסיום, חשוב לזכור כי בעת הצטרפותך לביטוח סיעודי תידרש להצהיר על כל המחלות שמהן אתה סובל. סעיף 6 לחוק חוזה ביטוח מחייב את המבוטח לענות על שאלות שהמבטח שואל ולגלות באופן יזום דברים מהותיים באשר לבריאותו. חשוב לא לשכוח אף מחלה או מגבלה, שכן אם לא תציינו מחלה או מגבלה כלשהי, בעת תביעה יכול הדבר לעמוד לכם לרועץ וחברת הביטוח תוכל להשתמש באי גילוי המידע על מנת להתנער מאחריותה לשלם לכם הפיצוי, לשם כך חשוב להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית.