בלוג

נכות מוסבת

 

הידעת ? חייל צה"ל, שנפגע במהלך שירותו הצבאי והוכר על ידי משרד הביטחון, זכאי על פי תקנות הנכים לחזור ולתבוע בגין נכות נוספת שהתפתחה אצלו גם לאחר שנים רבות, זאת יודגש, גם אם אין המדובר בנזק שהוכר במסגרת התביעה הראשונית לאחר הפציעה ו/או המחלה. לכן, במקרים מסוימים, יוכל נכה צה"ל לחזור ולתבוע בגין נכותו זו, ככול שיצליח להוכיח כי לולא הנכות הראשונית לא הייתה מתפתחת הנכות הנוספת והקשר בינה לבין הנכות המקורית הנו חד משמעי.

הגדרת נכות מוסבת

הגדרתה של נכות זו קרויה "נכות מוסבת" כקבוע בתקנה 9(א) לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת –נכות), תש"ל -1969. הוועדה הרפואית הדנה בתביעה זו תהיה רשאית קבוע על פי תקנה 9(ג) לתקנות הרפואית שהקשר הסיבתי בין הפגימה החדשה לפגימה המקורית שונה מן הקשר הסיבתי בין הפגימה הראשונית לשירות הצבאי. לכן, גם במקרים בהם נראה לכאורה כי אין קשר בין הנכות המקורית להיווצרות המחלה או הנכות "החדשה", יהיו מקרים בהם תקבע הוועדה הרפואית בנסיבות מסוימות כי המדובר בנכות מוסבת שהנה עקב וכתוצאה השירות.

 

נכות מוסבת

 

חשוב להדגיש בנוסף, כי בתביעה לנכות מוסבת לא קיימת מגבלת ההתיישנות והחייל יוכל לחזור ולתבוע בגין מחלתו על אף שלא הוכרה בעבר. יחד עם זאת חשוב לפעול מיד עם גילוי הנכות ולהגיש בהקדם התביעה על ידי עורך דין.

משרדנו עוסק בימים אלו בהגשת תביעה לנכות מוסבת שהתפתחה אצל הלקוח לאחר שנפגע ברגלו. במהלך השנים התפתח אצל נזק נירולוגי קשה ברגלו אשר כלל בין היתר ירידה בתחושה ברגלו. נכות אשר לא הייתה קיימת במועד הגשת התביעה ולכן לא נקבעה לגביה כל נכות.

לצערנו, אנו נתקלים במקרים בהם חיילים שהוכרו על ידי משרד הביטחון, בגין נזק שאירע להם במהלך שירותם הצבאי ועם השנים התפתחו פגימות חדשות (כדוגמת מחלות ו/או נזקים בריאותיים נוספים הנובעים מנטילת תרופות להם נדרשו במהלך השנים עקב פציעתם ו/או מחלתם אשר גרמו לנכה להופעת מחלות נוספות), אך בשל אי ידיעתם את החוק, אינם זוכים להכרה והתגמול מתאים, עקב ההחמרה הנוספת בבריאותם הכל בין היתר גם נזק נפשי שהתפתח עקב המחלה. במקרים אלו נמליץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי על מנת לבחון נכונה אם מצבו הרפואי של הנכה היום עונה לדרישת התקנות ובהתאם להגיש תביעה מתאימה.

עורך דין רשלנות רפואית בתל אביב – דורית קורץ