בלוג

פוליסת אובדן כושר עבודה – כיסוי ביטוחי ורשלנות רפואית

 

היכולת לעבוד מהווה חלק בלתי נפרד מהיכולת שלנו להתקיים בעת הנוכחית. לכן, ברור מדוע מי שכושר העבודה שלו נפגע – וזה עלול לקרות לכל אחד ואחת – נכנס לבור כלכלי שיקשה על המשך חייו כל שכן שהמדובר בפגיעה המקשה עליו לעבוד לאורך זמן. הביטוחים השונים מטעם קופות החולים או חברות הביטוח אמורים להיכנס לתמונה בנקודה הזו ולהבטיח שהאדם הנפגע יוכל לקבל פיצויים וזכויות פיננסיות אחרות על מנת לחיות בכבוד. שאלה שצריכה להישאל נוגעת למקרה של רשלנות רפואית ולקשר הקיים בינו לבין פוליסת אובדן כושר עבודה.

למרבה הצער, ברוב הפוליסות המתייחסות לאובדן כושר עבודה, הוגדר רף גבוה יחסית שיש לעמוד בו: את התביעות ניתן, ברמה הכללית, להגיש בגין פגיעה של 75% לפחות בכושר העבודה של האדם, ובעיקר כאשר הפגיעה היא קבועה ואינה זמנית. כדי להוסיף למורכבות, חובת ההוכחה של הפגיעה הזו מוטלת על האדם התובע.

זו הסיבה לכך שרבים מהנפגעים מחליטים לפנות לעורך דין רשלנות רפואית הבקיא בתחום, במידה המלאה ביותר על מנת שיעניק ייעוץ ראשוני (תשובה לשאלה החשובה, האם יש כאן פוטנציאל ל"קייס"), שיסייע בגיבוש אסטרטגיה ושילווה את הלקוח שלו לכל אורך התהליך בהתנהלות מול חברת הביטוח.

 

פוליסת אובדן כושר עבודה

מהי רשלנות רפואית בהקשר של פוליסת אובדן כושר עבודה?

רשלנות רפואית היא מצב שבו נגרם נזק משמעותי לאדם המטופל או המאובחן בעקבות פעילות שאינה בגדר הסביר של הגורם הרפואי. הרשלנות הזו יכולה להיות טעות טכנית במהלך ביצוע של טיפול הרפואי (כשל בניתוח, מתן תרופות שאינן מתאימות או שגויות ועוד), היא יכולה להיות קשורה לתהליך האבחון (אבחון שגוי או בלתי מדויק של המחלה) או אפילו להליך הטכני של הטיפול הרפואי, לדוגמה חובת ההחתמה של המטופל על טופס הסכמה מדעת.

כאשר רופא חוטא באחד מבין הדברים האלה, עלולה להיות מוגשת נגדו תביעה בגין רשלנות רפואית. זאת בהתקיים מספר תנאים: הראשון הוא עצם ההתנהלות הרשלנית או הבלתי מקצועית, שאפשר לרוב להוכיח באמצעות בחינת מאפייני המקרה ו/או חוות דעת רפואית של מומחה בתחום. הדבר השני הוא הוכחה של הנזק שנגרם, כשכאן חשוב להצטייד במסמכים רלוונטיים לטיפולים, לתרופות ועוד שיאפשרו לקבוע מה גובה הנזק – ובהתאם לכך אילו פיצויים נדרשים. החלק האחרון שממש אינו מובן מאליו הוא ההוכחה שישנו קשר ישיר בין ההתנהלות הרשלנית לבין הנזק שנגרם, כלומר שהנזק נגרם כתוצאה מהתנהלות הגורם הרפואי ולא מכל סיבה אחרת.

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להיכנס לתמונה במצבים שבהם יכולת העבודה שלנו נפגעת, כאשר מטרת הביטוח היא לאפשר לנו הכנסה בגובה דומה פחות או יותר לתלוש השכר: ככל שמשלמים יותר על הביטוח, כך הצפי הוא שהסכומים שיתקבלו בעת פגיעה יהיו גבוהים יותר. הנקודה המרכזית בהקשר הנוכחי היא שיכול להיות קשר הדוק מאד בין רשלנות רפואית לבין אובדן כושר עבודה, שבא לידי ביטוי בעיקר בסוגיית הנזק שנגרם. במילים אחרות: אם הרשלנות הרפואית הביאה לנזק שפגע ביכולת העבודה של האדם, ייתכן מאד שתהיה לכם עילה להגדיל את סכום הפיצויים מאותו גורם רפואי (לצד פיצויים שהוא יכול לקבל במסגרת הביטוחים שהוא מחזיק בהם), עקב אובדן השתכרות לעבר ולעתיד.

ולכן בתביעה בגין רשלנות רפואית בו נגרמה נכות שאינה מאפשרת לאדם לחזור ולהתפרנס כבעבר או לחילופין כושר ההשתכרות שלו נפגע רכיבי הפיצוי בתביעה יתייחסו גם לאובדן כושר ההשתכרות אשר הפיצוי לאדם שכיר יחושב על למועד גיל הפנסיה ולפעמים אף יותר בבעלי מקצועות חופשיים ועצמאיים.