בלוג

אי ביצוע בדיקות בירור- האם מדובר ברשלנות רפואית?

 

רשלנות רפואית הוא תחום רחב ומגוון, שיכול להיות נדון במשך שנים ארוכות בבתי משפט, בניסיון לברר את הנסיבות האמיתיות של המקרה, שבמקרים קיצוניים יכול להיות עניין של חיים ומוות. לבחינת מקרה של רשלנות רפואית ישנם גם שורה של אלמנטים אותם יש לבחון, מה שהופך את ההליך המשפטי למורכב ומסובך. אחד האלמנטים המרכזיים הללו הוא מרכיב הנקרא אי ביצוע בדיקות בירור. מרכיב זה מתייחס למצב בו הרופא מקבל החלטות, נותן המלצות או מבצע פעולות מבלי להיוועץ עם ההיסטוריה הרפואית של המטופל ומבלי לבצע בירור מתאים ומספק סביב מצבו בריאותי של המטופל.

פרוטוקולים רפואיים ברורים, שעל הרופא ליישם בצורה מוקפדת

 

בקבלת טיפול רפואי, יכול הרופא להישען על שאלות שהוא מציג למטופל ועל התשובות שהוא מקבל עליהן. יחד עם זאת, הרופא לא יכול להישען אך ורק על הליך זה כמקור המידע המרכזי שלו. ייתכן שהמטופל אינו מודע לדבר מה חשוב, ייתכן שהוא לא זוכר, ייתכן שהוא לא רואה לנכון לציין נתונים מסויימים, ולבטח הוא אינו מבין או יודע מהן ההשלכות המקצועיות של מצבו או של הטיפול שאותו הוא צפוי לקבל. בדיוק מהסיבה הזאת, ישנם פרוטוקולים ייעודיים, שאמורים למנוע מצבים של אי ביצוע בדיקות בירור. פרוטוקולים אלה מגדירים את אחריותו וחובתו של הרופא לבצע בירור מעמיק ומקיף סביב מצבו הבריאותי של המטופל, לפחות בהקשר של הטיפול אותו הוא מקבל.

 

אי ביצוע בדיקות בירור

לא ניתן להסתמך על תשובות המטופל כמקור המידע היחיד

 

כדוגמא, ניתן לציין מקרה של אישה מעשנת, המגיעה אל רופא מומחה לצורך קבלת מרשם לגלולות. במקרה כזה, יכול להיווצר עבור אותה אישה סיכון בריאותי כתוצאה מהשילוב של עישון ושימוש בגלולות, וכדי לשלול את מימוש הסיכון, יש לבצע בדיקת קרישתיות יתר. בדיקה זו צריכה להתבצע הן במישור של בחינת ההיסטוריה הרפואית של אותה אישה, והן ברמה של ביצוע בדיקת דם מתאימה. אי ביצוע הדברים, בין בגלל שהרופא נשען על תשובות המטופלת, ובין שהוא פשוט לא מבצע את תפקידו ולא בוחן את הדברים, הוא סממן לרשלנות רפואית מהסוג של אי ביצוע בדיקות בירור.

אי ביצוע בדיקות בירור: ביסוס תביעה משפטית על תשתית מגוונת של ראיות

 

בתביעות רשלנות רפואית, ישנם בדרך כלל מספר מרכיבים היושבים בבסיס התביעה. הרשלנות יכולה לבוא לידי ביטוי במרכיב אחד, או במספר מרכיבים, אך כדי להבטיח סיכויים גבוהים לקבלת התביעה, חשוב להציף ולבחון את כל ההיבטים הקיימים. בהתאם לכך, יש לנסות ולהוכיח את רשלנות הרופא גם בהיבט של אי ביצוע בדיקות בירור וגם בהיבטים נוספים כמו אי מימוש סמכויות, נטילת סמכות באופן בלתי חוקי, ניהול הטיפול בצורה רשלנית, אי תיעוד של מהלכי הטיפול וכן הלאה. בבחינת המקרה בבית המשפט, יכול בית המשפט בהחלט לכמת את הרשלנות הרפואית, ולקבוע את היקף הפיצוי בהתאם לכך.

העברת נטל ההוכחה אל הצד הנתבע

 

במשפטי רשלנות רפואית ישנה חשיבות רבה גם לנושא של נטל ההוכחה. בכל מהלך משפטי, ישנו הגוף הטוען והגוף המתגונן. חוקים מסויימים מגדירים באופן ספציפי על מי נופל נטל ההוכחה, אך השופטים יכולים להשפיע על נושא זה בהתאם להתפתחות המשפט. המשמעות של הדברים מבחינת אי ביצוע בדיקות בירור היא שלעיתים ניתן להציג בפני בית המשפט ראיות על כך שלא בוצע בירור נכון ומקיף בצורה ראויה, מה שיכול להצביע על תחילתה של רשלנות רפואית, ובהתאם לכך להוביל את השופטים להחליט כי נטל ההוכחה עובר כעת אל הנתבע, שצריך להוכיח כי לא נהג ברשלנות, בניגוד לראיות המובאות בפני בית המשפט.

תמיכה מקצועית של עורך דין מומחה

 

כפי שניתן לראות, הנושא של רשלנות רפואית בכלל ובתוכו גם הנושא של אי ביצוע בדיקות בירור, הם נושאים מורכבים, המחייבים ידע משפטי נרחב וידע מתמחה בתחום הספציפי. בהתאם לכך, בכל מקרה של חשש מביצוע רשלנות רפואית, או נכון יותר, בכל מקרה בו חוויתם פגיעה כתוצאה מטיפול שקיבלתם, גם אם להערכתכם לא מדובר ברשלנות, אל בטעות תמימה, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין רשלנות רפואית, שיסייע לכם לקבל את ההחלטה הנכונה עבורכם ויסייע לכם לגבש תיק תביעה עם פיצויים מתאימים שמשקפים את הפגיעה בכם גם בכפוף להוצאות ונזקים עתידיים שנובעים מאותה רשלנות.