בלוג

תאונות אישיות – תאונות תלמידים בבתי ספר

ילדים זו שמחה גדולה מהולה בלא מעט דאגות. מטבעם הנמרץ והשובב של ילדים, יחד עם נסיון חיים מועט, הם חשופים למפגעים רבים ושונים בתוך מסגרות מוסדות חינוך וגם מחוצה להן, בחצר, בגן שעשועים, בטיול וכו'.

כל ילדי ישראל בגילאי 18– 6 הרשומים במשרד החינוך מבוטחים בביטוח תלמידים של משרד החינוך. בנוסף, במקרה שהתאונה מתרחשת בתוך שטח בית הספר, או במהלך אחת מהפעילויות הבית ספריות האחרות (טיולים וסיורים לדוגמה), יש לבדוק האם אחד הגורמים המפקחים התרשל במילוי תפקידו. אם חלילה נפגע/ה ילד/תכם בתוך המסגרת המוסד החינוכי או בזמן משחק בחצר לאחר שעות הלימודים, ישנם שלושה מקורות פיצוי לפנות אליהם במקרה של תאונות.

ביטוח תלמידים

רובם של ההורים אינם מודעים לעובדה שילדיהם מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים דרך משרד החינוך והמועצה המקומית/עירייה. זהו פוליסת הביטוח הנפוץ ביותר לתלמידי בתי הספר.תלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות למשך 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה. כלומר, גם כאשר אינם נמצאים בפעילות של המסגרת החינוכית. פרט לאירועים ספציפיים כמו תאונות דרכים, מלחמה ופעולות טרור.

רשלנות מוסדות החינוך

כאשר מתרחשת תאונה במסגרת פעילות המוסד החינוכי, יש לבדוק את נסיבות האירוע .האחריות לשמירה על בריאותם של התלמידים מוטלת על המוסד החינוכי ומשרד החינוך. תפקידם הוא להשגיח על התנהגותם של התלמידים על מנת למנוע תאונות. במקרה והתרחשה תאונה במוסד חינוכי כלשהו, יש להוכיח כי נגרם נזק הנובע מרשלנות הגורמים האחראים. בין אם הרשלנות מתבטאת בליקוי במבנה, בחצר ביה"ס או בין אם היא באה לידי ביטוי באי השגחה מספקת מצד צוות המורים – ניתן לתבוע את ביה"ס, משרד החינוך והרשות המקומית, לאחר פניה לעורך דין רשלנות רפואית אשר אוסף את הראיות ואף מפנה את התלמיד לקבלת חוות דעת רפואית אשר נדרשת לשם הגשת התביעה.

הורים שילדיהם אשר נפגעו שלא מאירועים ספציפיים הנ"ל זכאים לפיצויים מפוליסת הביטוח לתאונות תלמידים ה'אוטומאטית' של תלמידים הרשומים במשרד החינוך. בנוסף, ניתן לתבוע פיצויים גם מהמוסד המחנך עצמו וממשרד החינוך. מומלץ ביותר להיוועץ עם משרד עורכי דין המתמחה בתאונות ילדים, על מנת שיהיה ניתן לבסס את שאלת האחריות של איזה מהגופים המעורבים בתאונה.