בלוג

תביעות חיילים נגד משרד הביטחון

רצה הגורל ונפצעתם בתאונת אימונים או בקרב? לקיתם בהלם קרב (פוסט טראומה) או חלילה בסכיזופרניה? נחשפתם לחומרים מסוכנים וגיליתם שגופכם נגוע במחלת עור קשה? הייתם נתונים ללחץ נפשי ממושך וחליתם?

ייתכן שאתם זכאים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון לקבלת פיצוי כספי ואולי אפילו גם תגמול חודשי!

תביעות חיילים נגד משרד הביטחון דומה במהותה לתביעה לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, אולם, בדרך כלל יותר משתלם לקבל את הקצבה ממשרד הביטחון. חיילים אשר נפגעו ו/או חלו במהלך שירותם הצבאי או בעקבותיו זכאים ע"פ חוק הנכים (תגמולים ושיקום) להכרה בנכותם מקצין התגמולים באגף השיקום. החייל יוכל להגיש בקשה להכרה תוך 3 שנים מיום שחרורו מהשירות שבזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו. ניתן למצוא את הטופס באתר האינטרנט של אגף השיקום ובלשכות השונות.

למה לתבוע?

הסיבה הנפוצה ביותר לתביעה היא קבלת טיפול רפואי ראשוני לפגיעה או למחלה. חייל בשרות חובה אשר חלה ו/או נפצע במהלך שירותו יהיה זכאי להמשך טיפול רפואי ממשרד הביטחון במידה ויגיש את התביעה לקצין התגמולים. סיבה חשובה לא פחות בשמה מוגשת התביעה הינה קבלת פיצוי כספי ו/או גמלה חודשית וזכויות נוספות אשר נקבעות התאם להחלטת קצין התגמולים והוועדה הרפואית לגבי מידת השפעת השירות ותרומתו לפרוץ המחלה, להחמרתה, או לקרות הפגיעה.

תביעות חיילים

הליך קבלת תמלוגים

ישנם שני תנאים מצטברים שעל העותרים להוכיח: האחד, שהפגיעה או המחלה התרחשו במהלך השירות הצבאי, ותנאי שני, שהפגיעה או המחלה התרחשו עקב השירות הצבאי. על התובע להראות את הקשר הסיבתי בין השירות הצבאי לבין פרוץ המחלה ונשלח להסתכלות אצל רופא מומחה. התנאי הראשון אינו בעייתי להוכחה. התנאי השני מסתמן כסלע המחלוקת בין התובעים לקצין התגמולים. למשל, במקרים בהם המחלה שוכנת בגוף החייל עוד לפני או במהלך השירות, אך מתפרצת במהלכו, ניתן להכיר בה כמחלה קונסטיטוציונאלית, אשר הוכרה ע"י בית המשפט העליון כמחלה זכאית לתגמולים.

תביעה בגין החמרת מצב

במידה והוכרתם כמי שזכאים לקבלת תגמולים, אז מצבכם טוב יחסית מול המערכת ותוכלו לשוב ולהגיש תביעה בגין החמרת מצב בעתיד, בצירוף המסמכים הנדרשים המוכיחים החמרה. את הבקשה ניתן להגיש גם זמן רב לאחר קבלת הזכאות. התובע יוזמן שוב לוועדה רפואית על מנת שזו תקבע האם אכן הוחמר מצב התובע לרעה ביחס לקביעה הראשונית באשר למצבו.

לסיכום

ישנה משמעות גדולה לקבלת הכרה כנכים עבור חייכם ועתידכם ולכן, שווה להשקיע את מירב המאמצים ולא להתייאש מהמסלול המפרך בצינורות הבירוקרטיה. במידה והחלטת קצין התגמולים והוועדה הרפואית אינה עונה על דרישותיכם, ניתן לערער עליהן ומומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מומחה בתחום על מנת לממש את זכויותיכם באופן מקסימלי.