בלוג

זהירות, בור לפניך!

 "אין לצפות כי עוברי אורח בערים יהלכו כשראשיהם מושפלים ועיניהם בקרקע כדי להימנע ממהמורות ומכשולים ברחובה של עיר. אין זו דרכם של בני אדם, ואף הנתבעת (הרשות הציבורית) אינה רשאית לצפות כי כך ינהגו תושביה". (ת.א 2291/85 שחם נ' עיריית קרית אונו).

הולכי רגל רבים נפגעים וניזוקים כתוצאה מנפילה או החלקה עקב מפגעים ומכשולים רבים בשטח אחריותה של רשות ציבורית או מקומית לרבות, עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות ואף רשויות כגון רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים.

סעיף 235 לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע כי בעניין הרחובות תעשה העירייה פעולות אלה:

(1) תפקח על השיור, הרום, הרוחב והבניה של כל רחוב;

 (2) תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט;

 (3) תמנע ותסיר מכשולים והסגת-גבול ברחוב;
(4) תנקוט אמצעי- זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם או תיקונם של רחובות, ביבים או תעלות.

כאמור, על הרשות הציבורית או המקומית מוטלת חובת הזהירות כלפי העוברים והשבים בתוכה וכן האחריות וחובת הפיקוח על מפגעים הנמצאים בשטחה, ועליה לנקוט בכל האמצעים להסיר המפגעים, לתקן הליקויים ולמנוע תאונות של בני אדם בתחומה כגון: תיקון בורות ומהמורות, השלמת אבני דרך חסרים, תיקון מדרכות שבורות ופערי גבהים, תאורה לא מספקת הגורמת לחשכה, תחזוקת רחובות ומבנים בשטחה ואפילו גזימת ענפי עצים וגידור מפגעים פוטנציאליים, כל אלה עלולים להוות סכנה לפגיעה במידה ולא יטופלו.

בור לפניך

חשוב לציין – לא כל נפילה ברחוב מקימה אחריות ו/או חבות על העירייה

לצורך בירור האם החבות רובצת לפתחה של העירייה על הנפגע להוכיח כי העירייה אכן נהגה באופן רשלני ולא מילאה את חובת הזהירות כלפי תושביה ומבקריה. על הנפגע להוכיח כי אכן היה מכשול והרשות ידעה על המכשול או שהיה עליה לדעת עליו ולא נקטה באמצעים סבירים להסירו או לאתרו.

מנגד תטען הרשות כי האשמה לתאונה והנפילה הינה עקב אי תשומת ליבו וחוסר זהירותו של הולך הרגל אשר הוא ורק הוא האשם הבלעדי לקרות התאונה בכך שלא הביט קדימה ובקרקע. בתי המשפט בפסיקה ענפה קבעו כי "אין דרכם של בני האדם להתבונן בדרכים". אבל אחריותו של מי שנתן את המכשול בדרך, היא דווקא כלפי מי שלא התבונן. כך נקבעה לא אחת אחריות של רשויות מקומיות על מכשולים שבדרך".

במידה ונפגעת כתוצאה ממפגע אשר היה קיים ברחוב חשוב לבצע מספר פעולות:

  • לצלם את המפגע ואזור התאונה.
  • לנסות ולאסוף כמה שיותר עדים לתאונה ופרטיהם.
  • לגשת למוסד רפואי על מנת לקבל טיפול רפואי ראוי.

לאחר ביצוע הפעולות שפורטו לעיל מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתביעות נזיקין , וביטוח ונזקי גוף בפרט.

הכותב: עו"ד אלי רוגוזינסקי ממשרד עו"ד ד. קורץ ושות' המתמחה בתחום תביעות נזיקין ונזקי הגוף לרבות, תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תביעות תלמידים והמוסד לביטוח לאומי.