בלוג

ביטוח סיעודי – מהו בכלל?

כל אחד מאתנו יכול להפוך, בכל גיל ומסיבות שונות, לחולה סיעודי ולצורך הטיפול בו יידרש הוא להשקיע מאמצים כספיים רבים, זאת בנוסף לעובדה שיכולתו להשתכר עקב מצבו הסיעודי יפגע קשות ובמקרים לא מעטים הוא יכול לאבד לחלוטין את יכולתו להשתכר בתקופה זו. ביטוח סיעודי – עשוי להוות השקעה בטוחה לעת צרה   במסגרת הביטוח הסיעודי יידרש …

ביטוח סיעודי: עד כמה הוא חשוב ומה צריך לבדוק?

ביטוח סיעודי: עד כמה הוא חשוב ומה צריך לבדוק?   ביטוח סיעודי כשמו כן הוא, נועד להבטיח למבוטח קבלת תשלומים חודשיים (פרמיה) במקום בו אירעה פגיעה קשה במצבו הבריאותי אשר פגעה ביכולתו התפקודית או הנפשית והוא נזקק לצורך תפקודו לתמיכת הסביבה בפעולות היומיות הבסיסיות. בנסיבות אילו ביטוח סיעודי יכול להוות השקעה בטוחה לעת צרה, ע"י …

חקיקה בנזיקין

לנוחיותכם, אנחנו מצרפים קישורים לחוקים רלוונטים חקיקה בנזיקין – נקודות חשובות   פקודת הנזיקין [נוסח חדש] חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), התשכ"ד-1964 מאגר חקיקה חקיקה בסיסית בתחום הרפואה והטיפול חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ), התשנ"ה-1995 חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 פקודת בריאות העם פקודת בריאות …