בלוג

ביטוח תלמידים וילדי הגן – מבוטחים סביב השעון

 

ילדנו חשופים לתאונות ופגיעות במהלך כל שעות היממה, אשר בגינם עלולים הם להיפצע ולהיעדר מהמוסד החינוכי ובמקרים חמורים אף תיוותר להם לצערנו גם נכות הנובעת מהתאונה.

הורים רבים אינם מודעים כי תלמידים לרבות, ילדי הגן מבוטחים בביטוח תלמידים ותאונות אישיות 365 ימים בשנה, יותר מכך, הכיסוי ביטוחי כולל בתוכו את כל שעות היממה, גם כאשר התלמיד אינו נמצא בסביבה הבית ספרית או בפעילות מטעם המוסד מה שאומר שגם מעבר לשעות בית הספר, אפילו בשבתות וחגים ילדכם מבוטח בביטוח תאונות אישיות.

סעיף 6 ד' לחוק לימוד חובה, תש"ט- 1949 קובע:  "מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד."

כלומר, ילדים מגיל גן ועד כיתה יב' מבוטחים בביטוח תאונות אישיות המקנה זכאות לפיצויים במקרה של פציעה כגון שבר או צלקת אשר בגינה נעדר מהמוסד החינוכי, נכות זמנית או קבועה ואף פיצוי בגין מוות.

הפיצוי אינו מותנה בשאלת האחריות ו/או הרשלנות אלא רק בשאלה האם קרה אירוע תאונתי ולבסוף סוג הנזק. על פי הפוליסה תאונה מוגדרת כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם לנזק גופני.

חשוב לציין כי כל תאונה מקנה זכאות לפיצוי על פי הפוליסה אך ישנם החרגות אשר הביטוח אינו מכסה כדוגמת:

-תאונת דרכים בארץ או בחו"ל

-פגיעה כתוצאה מפעולות איבה

-תאונת עבודה

-נזק כתוצאה מרשלנות רפואית

-מחלה שאינה תוצאה של תאונה

חשוב להדגיש כי תקופת ההתיישנות של תביעה על פי פוליסת ביטוח תלמידים הנה  3 שנים!!!  ולא 7 שנים כפי שקיים בתביעות נזיקיות אחרות. דהיינו,  הורי התלמיד יוכלו להגיש תביעה בתוך שלוש שנים מקרות התאונה. במידה שלא הגשתם תביעה בחלון זה  יוכל ילדכם לתבוע בעצמו בהגיעו לגיל 18 ועד גיל 21. לאחר מכן לא ניתן יהיה לתבוע אלא במקרים חריגים בלבד.

 

ביטוח תאונות תלמידים

ביטוח להורים המלווים בפעילות בית ספרית

 

גם הורים המשתתפים בטיול מטעם המוסד החינוכי  – הורים מלווים  – מבוטחים בביטוח הנ"ל וככול שנפגעו במהלך התנדבותם זו יוכלו ההורים לקבל פיצוי עקב פציעתם.

הכיסוי הביטוחי להורים כולל:

  • מוות מתאונה בסך של 141,000 ₪.
  • במקרה של נכות מלאה וקבועה סכום ביטוח בסך של 376,000 ₪, בתוספת " מענק חומר".
  • נכות חלקית וזמנית, פיצוי שיחושב על פי סך אחוזי הנכות שנקבעו מתוך הנכות המלאה ובתוספת "מענק חומרה" במקרים מיוחדים.
  • נכות זמנית בסכום של 94 ₪ בתנאים הקבועים לפי הפוליסה.
  • הוצאות רפואיות, היעדרויות וימי אשפוז.

על מנת על מנת לקבל את מלוא הזכויות והפיצויים המגיעים לכם על פי הפוליסה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי לעורכי דין העוסקים בתחום הנזיקין והביטוח, כך תוכלו לקבל את מלוא הזכויות המגיעים לכם במסגרת הפוליסה של תאונות התלמידים.

 הכותב:  עו"ד אלי רוגוז'ינסקי משרד עורכי דין ד. קורץ ושות' המתמחה בתחום עורך דין נזקי גוף, רשלנות רפואית וביטוח